Om oss

En del av Norsk Botanisk Forening

Larvik Botaniske Forening er foreningen for planteinteresserte. Her er det plass til alle, og vi deler våre botaniske gleder og erfaringer med hverandre enten man er amatør eller ekspert. Vi har det til felles at vi er opptatt av plantenes og naturens skjønnhet, uansett om det er vanlige eller sjeldne arter.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom det er noe du lurer på, eller har meninger om.

Dagny Mandt

Leder

dmandt@online.no

Benjamin Brinckmann

Sekretær

b.brinckmann@live.nl

Petter Oksum Eriksen

Kasserer

petter.oksum.eriksen@gmail.com

Tor Melset

Styremedlem

tor.harald.melseth@sf-nett.no

Arne Nilsson

Styremedlem

Arne.nilsson@larvik.kommune.no

Inger Throndsen

Varamedlem