Tang og tare tur!

Bli med på tur i fjæra!
Vi krabber langs vannkanten i fjæra og finner alt vi klarer før vannet stiger, så prøver vi å bestemme litt hva vi har funnet. Ta gjerne med fridykkings utstyr om en har! Og ta med matpakke da turen avsluttes med felleslunsj.
Turleder er Bernhard K. Askedalen, økologi og naturforvaltning student ved NMBU. På turen vil en lære å skille hovedgruppene av de store algene på kysten samt noen av de vanligste artene om en noterer godt, vi vil også gå litt inn på økologien til disse fantastiske organismene.
Vi ber deltakerne holde en-to meter avstand, det er kun 10 plasser til arrangement i den hensikt av at vi skal kunne opprettholde dette, meld deg på før plassene er tatt!

Oppmøtested

Oppmøte på parkeringsplassen til Eftang (helt inntil Eftang snuplass på google maps). Vi kommer til å oppholde oss mest i Kongsbakkebukta like ved.